miercuri, februarie 22

Racul - Alexandru Ivasiuc

"Simțea doar, pe lângă duioșie, o ciudată tristețe, necunoscută până atunci, care avea o legătură cu slăbiciunea și fragilitatea tuturor oamenilor, a celor puternici uneori mai puternică decât a celor slabi, pentru că numai cei puternici pot sa fie cu adevărat friabili și sânt capabili de nimicire."

"Plânsul său era un plâns de frustrare a unei năzuinți profunde și într-o mare măsura infantilă."

"Perspectiva unei lumi aflate jos, orbecăind neștiutoare în timp ce i se hotăra soarta, redevenită chiar destin, moiră, așa cum o concepeau vechii greci, oarbă pentru cei ce-o îndurau, îi dădu o imensa bucurie și un sentiment de putere."

"Glasul lui Aristotel nu se putea forma din cauza acestui râs primordial, de fiară sănătoasă, plină de vitalitate, pe care orice problemă gravă nu-l poate face decât să râdă."

"Nu există sfaturi morale. Ce trebuie să faci, știi foarte bine. Ce vei face, nu vine din sfaturi, ci din tăria ta și asta, asta nu se naște din sfaturi."

"N-ar fi rămas pustie o lume ci s-ar fi prăbușit una, fără sa lase în nimeni nici o urmă."

"Figueroa avea un fel de capacitate de a spiritualiza tot ce atingea, nu prin argumente ci prin forța extraordinarului său entuziasm pentru orice idee."

"Numai cine reușește să înfrângă această spirituală disperare a inexistenței oricărei finalități, numai acela poate să guste cu adevărat plăcerea revelației ce nu este dată nici credincioșilor naivi, nici necredincioșilor absoluți, ci fidelilor care au trecut prin disperarea necredinței, dar s-au angajat prea departe în căutarea a ceea ce numesc ei himere."

"Însă își aminti că oricum, în cel mai fericit caz, el putea deveni sau rămâne persoană, adică putea avea "grația de a exista", nu individ, adică partea indivizibilă a lumii, care are dreptul să viețuiască.Grația întâmplătoare de a trăi, de a nu fi supărat."

"Un om sortit să fie mereu pus la colț și apoi pus la punct de către toți cei puternici, prin a căror grație există."

"Umilința de a nu putea fi decât cine eram. Rușinea mă sfâșia."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu