vineri, septembrie 14

Curtezana - Colette

"... stătea lipită de el şi-l asculta, se desfăta urmărind uşoara vibraţie, zbuciumul îndepărtat şi parcă întemniţat de care răsună un trup ce-şi tăgăduieşte angoasa, recunoştinţa şi iubirea."

"S-o luăm de la capăt, fiindcă ăsta-i rostul lumii. Să ne aruncăm cu inima uşoară în vâltoarea vieţii, de vreme ce oricum am mai jucat rolul ăsta.."

"Gustă dinainte din plăcerile nelegiuite ale bătrânului, care nu sunt decât luptă secretă, dorinţe criminale, speranţe vii, mereu înfloritoare în catastrofe care n-ar cruţa decât o singură fiinţă,un singur punct al lumii..."

"Când mă gândesc că te-am crezut un trecător oarecare, asemenea celorlalţi, o idee mai preţios decât ceilalţi..."