luni, februarie 10

Principele - Machiavelli

"Căci, așa cum cei care desenează peisaje se așează jos ca să poată privi cu luare aminte natura munților și înălțimilor, iar ca să vadă ce e jos  se urcă pe munte, tot așa, ca să cunoască bine natura popoarelor, trebuie să fii tu principe, iar ca să cunoști bine pe cea a principilor, trebuie să fii de jos, din popor."

"oamenii își schimbă bucuroși stăpânii crezând că astfel își vor îmbunătăți și soarta."

"pe oameni ori trebuie să-i amăgești, ori să-i nimicești de tot, întrucât ei se răzbună pentru cel mai neînsemnat rău ce le-a fost adus, nefiind, în schimb, în stare s-o facă pentru altele mai grave. Prin urmare, omul să fie în așa fel atins de răul tău încât să nu te poți teme de răzbunarea lui."

"nu trebuie să lași niciodată să se ajungă la dezordini pentru a scăpa de război, fiindcă de război nu ai cum scăpa, ci doar îl poți amâna spre paguba ta."

"acel care e vinovat de creșterea puterii cuiva se prăbușește el însuși."

"ori de câte ori adversarii au prilejul să atace reforma, o fac cu îndârjirea proprie partizanilor politici, pe când ceilalți o apără fără vlagă. "

"firea omului e schimbătoare și e ușor să-l convingi de ceva, dar mai greu e să-l ții în această convingere."

"oamenii își fac rău unul altuia fie din frică, fie din ură."

"cine crede că oamenii mari uită insultele aduse în trecut în clipa primirii de noi privilegii, acela se înșală."

"nu pot fi numite virtuți uciderea concetățenilor, trădarea prietenilor, lipsa de devotament față de principe, neîndurarea și lipsa credinței în Dumnezeu; toate acestea te ajută să câștigi puterea, dar nu și gloria."

"nedreptățile trebuie săvârșite toate deodată, astfel încât, pe oamenii care le simt gustul pentru scurtă vreme, să-i doară mai puțin. În schimb, faptele bune trebuie făcute încetul cu încetul, ca gustul lor să fie simțit timp îndelungat."

"Firea omului e astfel întocmită, încât el se simte legat și îndatorat de celălalt, atât prin binele ce i-l face, cât și prin cel pe care îl primește."

"nu e izbândă adevărată cea obținută cu  armate străine."

"prieteniile obținute prin bani și nu prin măreție și noblețe sufletească, se cumpără, dar nu există cu adevărat și nu te poți folosi de ele la momentul potrivit."

"iubirea e păstrată printr-un lanț de obligații care, din pricină că oamenii sunt răi, poate fi rupt când intră în joc propriul ineres."

"teama se păstrează prin frica de  pedeapsă care nu-l părăsește niciodată pe om."

"întrucât oamenii iubesc după cum doresc și de tem după cum vrea principele, un principe înțelept trebuie să se sprijine pe ceea ce este al lui și nu pe ceea ce este al altora."

"există două feluri de a lupta: unul care se sprijină pe legi, celălalt, pe forță. Primul e propriu animalelor, al doilea, oamenilor."

"în general, oamenii judecă mai mult după ochi decât după mâini, deoarece fiecăruia îi e dat să vadă, dar puțini sunt în stare să și simtă. Fiecare vede ceea ce tu pari, dar puțini te simt cine ești cu adevărat."

"lucrurile pe lumea aceasta sunt astfel rânduite, încât dacă cumva încerci să fugi de o greutate, îți iese alta în drum. Totuși, a fi înțelept înseamnă să știi să cunoști ce fel de piedici sunt și din toate s-o alegi pe cea mai lesne de trecut."

"oamenii sunt mai degrabă cuceriți de lucrurile prezente decât de cele trecute și când află ceva bun în cele prezente, se bucură de aceasta și nu mai caută nimic altceva."

"niciodată nu e bine să te lași să cazi,  în nădejdea că s-o nimeri cineva care să te adune de pe jos."

"e fericit cel care se pricepe să se dea după vremuri și nefericit cel care nu se pricepe."

"soarta e ca femeia: dacă ții să o stăpânești, trebuie să o bați și s-o contrazici."

Ținând cont de câte citate am reușit să adun din această carte, mă lipsesc să mai comentez și altceva. Totuși, e remarcabilă paralela dintre cartea lui Machiavelli și nuvela lui C.Negruzzi:  Alexandru Lăpușneanu procedează cu Moțoc la fel cum Cesare Borgia procedase cu Romirro  de Orco, amândoi cu scopul de a satisface mulțimea și de a-și absolvi astfel cruzimile. Frumos.